Drugačiji…

Naša bijela vina Bronner i Muscaris napravljena su od grožđa predviđenog za uzgoj na organski način, što podrazumijeva striktnu primjenu brojnih pravila i kriterijuma - bez upotrebe pesticida, herbicida i hemikalija. Mi ovim vinima ne dodajemo bilo kakve arome, a prilikom proizvodnje koristimo samo bazične vinarske tehnike.

U budućnosti želimo da se bavimo organskom proizvodnjom Bronnera i Muscarisa, jer su se odlično pokazale u našim uslovima. To podrazumijeva proizvodnju zdravog grožđa i kvalitetnog vina, uz uvažavanje bioloških zakona, unapređenje prirodne plodnosti i bioloških procesa u zemljištu. Obrada zemljišta tada je svedena na najmanju moguću mjeru, a mineralnih đubriva i sintetičke pesticide uopšte ne treba koristiti.

Zahvaljujući ovakvom načinu proizvodnje, organska vina sadrže manje sulfita od tradicionalnih, pa se zato smatraju zdravijim. Zbog toga ih najviše konzumiraju mlađi ljudi, a dame su posebno zainteresovane za ove proizvode.

Rješenjem broj 11.02-38/20 Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, sva naša vina kontrolisana su i odobrena za plasman na tržište.

Ispitivanje karakteristika vrši Federalni agromediteranski zavod BiH, Odsjek za enologiju.