Organska vina

Naša organska bijela vina Bronner i Muscaris napravljena su od grožđa uzgojenog na organski način, što podrazumijeva striktnu primjenu brojnih pravila i kriterijuma - bez upotrebe pesticida, herbicida i hemikalija. Mi ovim vinima ne dodajemo bilo kakve arome, a prilikom proizvodnje koristimo samo bazične vinarske tehnike.

Vinogradarstvo po principima organske proizvodnje podrazumijeva proizvodnju zdravog grožđa i kvalitetnog vina. Uvažavamo biološke zakone, unapređujemo prirodnu plodnost i biološke procese u zemljištu, koristimo njegovu mikrobiološku aktivnost koja doprinosi pravilnoj ishrani loze... Obrada zemljišta svedena je na najmanju moguću mjeru, a mineralnih đubriva i sintetičke pesticide uopšte ne koristimo. Naše parcele pažljivo su odabrane za uzgoj organskih sorti, udaljene su od mogućih zagađivača i pažljivo obrađivane.

Zahvaljujući ovakvom načinu proizvodnje, organska vina sadrže manje sulfita od tradicionalnih. pa se zato smatraju zdravijim. Zbog toga ih najviše konzumiraju mlađi ljudi, a dame su posebno zainteresovane za ove naše proizvode.

Rješenjem broj 11.02-38/20 Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, sva naša vina kontrolisana su i odobrena za plasman na tržište.

Ispitivanje karakteristika vrši Federalni agromediteranski zavod BiH, Odsjek za enologiju.