Galla vina

bronner
ORGANICA BRONNER

Bronner je sorta organskog bijelog grožđa za proizvodnju vina. Stvorena je 1975. godine na Institutu za vinogradarstvo u Frajburgu.

Staklene flaše 0.75 l i 0.2 l
Sadržaj alkohola: 13.5%

SAZNAJTE VIŠE

muscaris
ORGANICA MUSCARIS

Muscaris je novija organska sorta bijelog grožđa, dobijena ukrštanjem sorti Solaris i Yellow Muscat.

Staklena flaša 0.75 l
Sadržaj alkohola: 15.5%

SAZNAJTE VIŠE

rizling
RAJNSKI RIZLING

Mnogi poznavaoci vina smatraju Rajnski rizling kraljevskom bijelom sortom u svijetu vina.

Staklene flaše 0.75 l
Sadržaj alkohola: 12.0%

SAZNAJTE VIŠE

merlot
MERLOT

Danas je Merlot možda najčešće uzgajana sorta i može se naći u mnogim zemljama svijeta.

Staklena flaša 0.75 l i 0.2 l
Sadržaj alkohola: 12.1%

SAZNAJTE VIŠE

rose
ROSE

Roze vino, čiji je naziv nastao od francuske riječi rosế, je vjerovatno najstarija poznata vrsta vina.

Staklene flaše 0.75 l i 0.2 l
Sadržaj alkohola: 14.7%

SAZNAJTE VIŠE

Rješenjem broj 11.02-38/20 Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, sva naša vina kontrolisana su i odobrena za plasman na tržište.

Ispitivanje karakteristika vrši Federalni agromediteranski zavod BiH, Odsjek za enologiju.