Galla rakije

loza-b
LOZA BARRIQUE

Loza Barrique je prirodna voćna rakija, dobijena po tradicionalnoj recepturi. Barik (barrique) je hrastovo bure u kojem se odvija proces sazrijevanja rakije.

Staklene flaše 0.70l
Sadržaj alkohola: 45%

SAZNAJTE VIŠE

sljivovica
ŠLJIVOVICA

Šljivovica je prirodna voćna rakija, dobijena po tradicionalnoj recepturi od zrelih šljiva vrhunskig kvaliteta.

Staklena flaša 0.70 l
Sadržaj alkohola: 43%

SAZNAJTE VIŠE

Rješenjem broj 11.02-38/20 Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, sve naše rakije kontrolisane su i odobrene za plasman na tržište.

Ispitivanje karakteristika vrši Federalni agromediteranski zavod BiH, Odsjek za enologiju.